Bantuan Perniagaan Baitulmal – Anda nak mencari bantuan perniagaan yang beda dengan lainnya? Saya sempat membicarakan lebih dari satu bantuan atau pinjaman perniagaan. Apabila anda mencari suatu bantuan perniagaan baitulmal pada jangka bulan ini, sangat pas kerana tidak lama kembali kami juga akan mengalu-alukan tahun baru.Seluruh kelompok boleh memohon sedikit bantuan perniagaan baitulmal ni. Ramai pulayang kehilangan pekerjaan serta memiliki hasrat berdagang merujuk pada MAIWP.

Nah, Baitul Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan juga akan mengedarkan bantuan zakat pada sesiapa yang layak. Layak disini punya maksud untuk mematuhi terma yang berkaitan. Oleh itu, untuk tujuan bantuan dari perniagaan baitulmal ni diarahkan kepada mereka yg tidak memiliki deposit simpanan apapun, simpanan semasa atau kelompok miskin dikarenakan kehilangan kerja serta keperluan dalam pendapatan.

Sebelum anda memohon bantuan perniagaan baitul mal, ada idea yang baik untuk mengira – ngira tanggungan keluarga lewat kalkulator Had Kifayah. Itulah salah satunya prasyarat yang wajib di sanggupi.

Bantuan Perniagaan Baitulmal MAIWP Online

Bantuan Perniagaan Baitulmal MAIWP Online

Bantuan Perniagaan Baitulmal MAIWP Online

Lalu, bantuan ini juga akan dikasihkan terhadap anda dengan cara tunai. Wang yang anda terima yaitu pada kisaran RM200 – RM1, 000 satu bulan serta tergantung pada biaya pekerja Baitulmal MAIWP yang termasuk juga bantuan dalam kepentingan azas tempat tinggal, sekolah kanak-kanak, baju, pengangkutan serta makanan.

Syarat Umum Bantuan Perniagaan Baitulmal

 1. Tertakluk pada pengiraan Had al-Kifayah (Sangka kelayakan Kalkulator Had al-Kifayah)
 2. Bermastautin di Lokasi Persekutuan tidak kurang dari (1) setahun serta masih tetap tinggal di Lokasi Persekutuan
 3. Warganegara Malaysia
 4. Beragama Islam

Dokumen yang dibutuhkan

 1. Dua keping gambar berwarna memiliki ukuran 3R pemohon tengah melakukan operasi perniagaan.
 2. Satu salinan kad pengenalan : Pemohon, Suami/Isteri, Anak. (Untuk anak angkat, memasukkan surat pengangkatan Jabatan Pendaftaran Negara atau sertakan dengan akuan sumpah penjagaan)
 3. Satu keping gambar pemohon berwarna memiliki ukuran passport (tutup aurat untuk wanita)
 4. Satu salinan sijil pendaftaran perniagaan dari pada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang mengandungi muka depan lesen, maklumat yang memiliki terbaru serta maklumat perniagaan.
 5. Borang permintaan
 6. Satu salinan bil utiliti/cukai pintu tempat tinggal yang didiami
 7. Satu salinan penyata upah/pencen/PERKESO. Untuk yang tidak ada slip upah, butuh menyampaikan surat akuan sumpah pendapatan terbaru suami serta isteri yang di keluarkan oleh Pesuruhajaya Sumpah
 8. Satu salinan lesen perniagaan dari pada pihak berkuasa tempatan
 9. Satu salinan nombor akaun bank/surat pengesahan akaun bank yang memberikan maklumat pemohon serta transaksi paling akhir/terbaru

Pinjaman wang terkini boleh anda lihat di beberapa bank malaysia. Termasuk pula cara memohon pinjaman serta lain – lainnya. Terima kasih telah berkunjung ke laman kami. Semoga info di atas bermanfaat.